សម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុម Portugal និងក្រុម Latvia កាលពីយប់មិញនេះ គឺក្រុម Portugal អាចរក បាន រហូតដល់ទៅ 4 គ្រាប់។ ក្នុងនោះ កីឡាករ Ronaldo អាចរកបាន 2 គ្រាប់ម្នាក់ឯង ហើយ Carvalho និង Bruno Alves អាចរកបានម្នាក់1គ្រាប់។ ចំណែកក្រុម Latvia គឺអាចរកបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ ដោយ កីឡាករ Zjuzins។ ក្រឡេកមកមើលគ្រាប់បាល់់ 2 គ្រាប់របស់កីឡាករ Ronadol គឺជាគ្រាប់បាល់ទី 68 ដែល គេរកអោយក្រុមជំរើសជាតិផងដែរ។

1060163 portugal-cristiano-ronaldo-football_3469741

https://www.youtube.com/watch?v=7i-7nXbhMC8