ក្រុម Chelsea អាចនឹងផ្តល់ការងារមួយសំរាប់កីឡាករ Frank Lampard ក្នុងទឹកដី Stamford Bridge បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ចេញពីក្រុម New York City ក្នុងក្របឃណ្ឌកំពៅលរបស់អាមេរិច។

soccerកីឡាករខ្សែបំរើវ័យ 38ឆ្នាំ រូបនេះ នឹងចាក់ចេញពីក្របខណ្ឌ Major League Soccer បន្ទាប់ពីកុងត្រា របស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះ។

frank-lampard-012ហើយសំរាប់ក្រុមតោខៀវបានរៀបចំនៅតំណែងមួយសំរាប់រូបគាត់ អាចជាគ្រូបង្វឹក, ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឫក៏ ជា Mentoring Capacity។

052116nycfc22bk

https://www.youtube.com/watch?v=JZu4-5bu1OE