ក្លឹប Real Madrid កំពុងចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការនាំយកកីឡាករ Aaron Ramsey របស់ Arsenal មកកាន់ទឹកដី Bernabeu។ ដោយក្រុមនេះ ហ៊ានអោយតំលៃក្នុងការផ្ទេររហូតដល់ 25 លានផោន។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្លឹប Real Madrid ហ៊ានផ្តល់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ដល់ Ramsey ច្រើនជាង 90,000 ផោន។ ការនាំយកកីឡាកររូប នេះមក ក្នុងគោលបំណងចង់អោយចាប់ដៃគូរលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Gareth Bale។

aaron-ramsey-5 Aaron Ramsey aaron-ramsey-508948