ល្ហុងមានរសជាតិផ្អែម និងអាចរកបានយ៉ាងងាយនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ។ ផ្លែល្ហុងសម្បូរទៅដោយជីវជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវរួមបញ្ចូលផ្លែឈើនេះទៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នក ។

buah-pepaya_20160418_172103

– ជួយសម្រកទម្ងន់ ៖ ផ្លែល្ហុងមានទំហំមធ្យមមួយមានកាឡូរីត្រឹមតែ១២០កាឡូរីប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានគម្រោងសម្រកទម្ងន់ សូមកុំភ្លេចបន្ថែមផ្លែឈើនេះទៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នក ។ ក្រៅពីនេះ វាក៏មានជាតិកាកសរសៃជាច្រើនដែលអាចជួយសម្រកទម្ងន់ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានយូរ និងគ្រប់គ្រងការឃ្លាន ។

មកមើលពីរបៀបធ្វើវាម្តងវិញ

ប្រភព៖ YouTube Channel Bridget Davis ~ The Internet Chef