ជំនួបរវាង West Brom នឹង Burnley កាលពីយប់មិញនេះ គឺត្រូវបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល 4-0។ ក្នុងនោះដែរ 3គ្រាប់ ដំបូង គឺក្រុម West Brom អាចរកបានចំនួន3គ្រាប់ ដែលគ្រាប់ទី1 រកបាន នៅនាទី 4 ដោយកីឡាករ Phillips។ ហើយគ្រាប់ទី2 ដោយកីឡាករ Morrison នៅនាទី 16 និងគ្រាប់ទី3 ដោយកីឡាករ Fletcher។ រហូត ដល់តង់ទី2 ក្រុម West Brom អាចរកបានគ្រាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងនាទី 64 ដោយ កីឡាករ Rondon។

west-bromwich-albion-v-burnley-premier-league stream_img west-brom-burnley_1tkpi2r3cmj371dlb6vu9pdc4g

https://www.youtube.com/watch?v=Hmbjxdp4s8U