សំរាប់ការប្រកួតក្នុងសន្សំពិន្ទុតាមពូល ក្នុងក្របពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្នុងយប់មិញ រវាងក្រុម Celtic នឹងក្រុម Barcelona ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 0-2។ ទាំង2 គ្រាប់របស់ Barcelona គឺបាន ដោយកីឡាករ Messi ទាំងអស់។ គ្រាប់ទី1 គឺរកបាននៅនាទី 24 នឹងគ្រាប់ទី2 រកបាននៅនាទី 55 ដោយ ការទាត់បាល់ពិន័យ 11ម៉ែត្រ។

celtic-barcelona-014 messi-goal-celtic skysports-lionel-messi-celtic-barcelona_3838583

https://www.youtube.com/watch?v=xkwkPKIDPVg