វីធីងាយៗទាំង 6យ៉ាង ក្នុងការបើកកម្របដប់

0
1239

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារ KSPG TV បានវិដេអូមួយមកបង្ហាញមិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែជួបបញ្ហានេះ នៅពេលធ្វើ ដំណើរទៅឆ្ងាយ។ ក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញពីវិធី 6 យ៉ាងក្នុងការបើកកម្របដប។ ក្នុងនោះរួម មាន ស្លាបព្រា, ខ្សែក្រវ៉ាត់, កូនសោរ, ទួណឺវីស, ញញួរ នឹងសន្លឹកទ្វារ។ បើចង់ដឹងអោយច្បាស់ថា គេប្រើប្រាស់វត្ថុ ទាំង 6នេះ បើកកម្របដបយ៉ាងណា។ សូមតាមដានវីដេអូខាងក្រោម៖

capture-1 capture-2 capture-3 capture-4 capture-5 capture

https://www.youtube.com/watch?v=96Smpn4nu7Q