ផ្ទះលេខ ៣៥AEo ផ្លូវលេខ ៥៥ ក្បែរក្លិប៥៥ សង្កាត់ចតុមុខ ដែលពេលយើងទៅដល់ យើងនឹងឃើញហាង បាយកុលាប មានម៉ូតូ និងភ្ញៀវអង្គុយតម្រៀបគ្នាជាជួរយ៉ាងច្រើន ក្បែរចង្ក្រានអាំង ឆ្អឹងជំនីជ្រូក អមផ្លូវ យ៉ាងច្រើន ដោយ១ថ្ងៃៗ លក់អស់៦០ ទៅ៧០គីឡូក្រាម ឯណោះ។

ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង 6000៛
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង 6000៛

មិនធម្មតាមែន! ក្នុង១ថ្ងៃលក់អស់ច្រើនយ៉ាងនេះ ដឹងមកពីអ្វីអត់? នេះជាហេតុផល គឺមកពីតម្លៃ និងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់របស់ឆ្អឹងជំនីជ្រូក ដែលម៉ូយប្រចាំហាងនេះ តែងតែសរសើរពីការប្រឡាក់សាច់ ថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយគ្រាន់តែមើលគឺ លេបទឹកមាត់ជាក់ជាមិនខាន។

ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង 6000៛
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង 6000៛

ក្រៅពីម្ហូបប្រចាំត្រកូលមួយនេះ ហាងបាយកុលាបក៏មានម្ហូបជាច្រើនទៀតដែល ប្រចាំហាងរបស់ខ្លួន ហើយរសជាតិក៏មិនណយដែរនោះគឺ ក្តាមអប់ទឹកដូង, ងាវអប់ទឹកដូង, ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង, ក្តាមប្រៃ, សាច់ជ្រូកបីជាន់អាំង, ខ្យងអប់ទឺកដូង និងពងមាន់អាំង។

ក្តាមអប់ទឹកដូង
ក្តាមអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ក្តាមអប់ទឹកដូង
ក្តាមអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ខ្យងអប់ទឹកដូង
ងាវអប់ទឹកដូង
ងាវអប់ទឹកដូង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាម៉ុនអាំង
ក្តាមប្រៃ
ក្តាមប្រៃ
សាច់ជ្រូកបីជាន់អាំង
សាច់ជ្រូកបីជាន់អាំង
ពងមាន់អាំង
ពងមាន់អាំង

ហាង បាយកុលាប
ទូរស័ព្ទ៖ 096 3333 269
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ៣៥AEo ផ្លូវលេខ ៥៥ ក្បែរក្លិប៥៥ សង្កាត់ចតុមុខ
ចាប់លក់ពីម៉ោង ៣ៈ៣០រសៀល

វីដេអូឆ្អឹងជំនីជ្រូក អាំង