កាលពីម្សិលមិញនេះ នៅទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក Vid Cooler គឺបានបង្ហោះនៅវីដេអូចំរៀងមួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា “She Makes Me Change” ដែលបានចេញនៅ Full Audio របស់ខ្លួនហើយ។ នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះ គឺចង់និយាយអំពីការស្រឡាញ់របស់ មនុស្សស្រីម្នាក់ បានធ្វើអោយបុរសម្នាក់មានការកែប្រែ។ ដោយនារីម្នាក់នោះ ចង់បានត្រឹមក្តីស្រឡាញ់ស្មោះពី បុរសម្នាក់នោះតែបណ្ណោះ។ បើចង់ដឹងថាបទនេះពិរោះយ៉ាងណា? ហើយនារីម្នាក់នោះបានធ្វើអោយគូរស្នេហ៍ របស់គេផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណា? អាចស្តាប់បទចំរៀងនេះ នៅខាងក្រោមបាន៖

Vid Cooler
Vid Cooler
Vid Cooler
Vid Cooler