កាលពិប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ បទ “ឈប់” របស់ រ៉េត ស៊ូហ្សាណា បានចេញនៅ Full MV របស់ខ្លួនហើយ។ នៅក្នុង MV នេះ គឺមានការរួមសម្តែងពី Step ម្ចាស់បទ “បើមិនស្រឡាញ់ម្តេចផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម”។ MV ថ្មីនេះ ក៏កំពុងទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យផងដែរ។ បើចង់ដឹងថាMV នេះល្អមើលយ៉ាង ណា អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន។

capture-1 capture-3 capture-4 capture