សម្រាប់ការប្រកួតពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍កាលពីមិញនេះ គឺក្រុមខ្លាំងទាំង5 អាចទទួលបាន 3ពិន្ទុទាំងអស់។ ដោយ​ក្រុម Liverpool យកឈ្នះទៅលើក្រុម Middlesbrough ក្នុងលទ្ធផល 3-0។ ចំណែក Manchester City គឺបានយកឈ្នះទៅក្រុម Watford ក្នុងលទ្ធផល 2-0។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមភ្ញៀវ Chelsea បានយកឈ្នះក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ Sunderland 1-0។ សម្រាប់ក្រុម មាន់ខ្នាយមាស Tottenham បើទ្វាផ្ទះស្វាគមន៏ក្រុមភ្ញៀវ Hull City ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ដោយលទ្ធផល ម្ចាស់ផ្ទះអាចយកឈ្នះដោយគ្រាប់បាល់ 3-0។ ចំពោះក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United វិញ ក៏ទទួល​បានជ័យជំនះក្រៅទឹក ដីរបស់ខ្លួនផងដែរ គឺក្នុងលទ្ធផល 2-1។

https://www.youtube.com/watch?v=Z5S7byTykrQ

https://www.youtube.com/watch?v=zUo0Al-br5A

https://www.youtube.com/watch?v=Wea4TZ-_P4w

https://www.youtube.com/watch?v=rE0O8mRjoS8

https://www.youtube.com/watch?v=YBX499vxT2k