ពេលនេះម្ចាស់បទ “Anniversary I Hate You”  បានចេញនៅ Trailer បទថ្មីរបស់ខ្លួនទៀតហើយ ដែលមាន ចំណងជើងថា “Wanna Be Your Man”។ បទចំរៀងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៏បុរសម្នាក់ ដែល លួច ស្នេហ៏គេតែ ម្នាក់ ឯង ហើយចង់ក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សសំខាន់របស់គេ។ បើចង់ដឹងថាបទនេះ ពិរោះយ៉ាង ណាអាចស្តាប់ Trailer ខាងក្រោមបាន៖