រដូវកាលបុណ្យណូអែល បាននឹងជិតមកដល់ហើយហាង Brown Coffee And Bakery ក៏មិនរំលងនៅអ្វីដែលពិសេសសំរាប់អតិថិជនជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនដែរ ដោយ ប្រោន បានបញ្ចេញនៅ Specially Crafted for the Holidays ដើម្បីអបអរក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះ។

Specially Crafted
Specially Crafted

ដែលឈុតនេះ មាននូវភេសជ្ជៈ និង Cake បែបថ្មី ដោយភេសជ្ជៈ មាន៤ប្រភេទ Mocha Peppermint, Peppermint Mocha Frappe, Chocolate Peppermint និង Strawberry Peppermint Frappe។ ភេសជ្ជៈទាំង៤នេះ សុទ្ធតែមានបន្ថែមនៅក្លិនឈ្ងុយប្រហើរ Peppermint ទាំងត្រជាក់ និងក្តៅ តាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក។ ចំណែកឯ Cake វិញមាន៣ជម្រើសដូចជា៖ Strawberry Log Cake, Chocolate Log Cake និង Salted Caramel Log Cake។

Seasonal Log Cake
Seasonal Log Cake

 

Brown Coffee And Bakery
Tel: 023 215 215
សាខាៈ Brown Roastery TK

វីដេអូ