ថ្ងៃនេះ កាលពី 10ឆ្នាំ គឺជាការប្រកួតមួយរវាងក្រុម Manchester United នឹងក្រុម Aston Villa។ ដែលកាល គឺជាសម័យកាល គ្រប់គ្រង់ដោយលោក Sir Alex Ferguson ។ ក្នុងពេលនោះ ក្រុមភ្ញៀវ Manchester United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ 3-0។ ក្នុងចំណោម 3គ្រាប់ គឺមានមួយគ្រាប់ជាការស៊ុតបានយ៉ាងស្អាតរបស់ កីឡាករ Paul Scholes។ បើចង់ដឹងថាបាល់មួយរបស់ Scholes ស៊ុតឡូយយ៉ាងណា អាចមើលវីដេអូខាក្រោម បាន៖

https://www.youtube.com/watch?v=ZHbMkOygK-Q