ក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal រៀបចំរួចរាល់ក្នុងការផ្ទេរកីឡាករខ្សែការពារ Chris Smalling របស់ Manchester United ប្រសិនបើកីឡាកររូបនេះមិនមានតំណែងលេងនៅទឹកដី Old Trafford។ កីឡាករ Smalling អាច នឹង ត្រូវពិបាកក្នុងការជាប់នៅជំរើសទី1 របស់លោក Jose Mourinho ប្រសិនបើក្រុម Manchester United បញ្ចប់ ក្នុងការចរចារទិញកីឡាករខ្សែការពារ Vlctor Lindelof ពីក្រុម Befica ពិតមែន។ ហើយបាន តាម The Daily Star បានបញ្ជាក់ថាលោក Aesene Wenger គឺចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការនាំយកកីឡាករ Smalling ប៉ុន្តែក៏មានការ ប្រកួតប្រជែងពីក្រុម Everton ផងដែរ។