នៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្លឹប Man Utd នឹង West Ham ដែលក្រុមបិសាចក្រហមយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 2-0 គឺជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី 250 របស់កីឡាករ De Gea។ ក្នុងនោះដែល De Gea កឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី 7 សម្រាប់អ្នកចាំទីដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងគេ។ ចំណែកអ្នកចាំទីដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងគេរួមមាន៖

  1. Alex Stepney បង្ហាញខ្លួនបាន 539 ប្រកួត

2. Peter Schmeichel បង្ហាញខ្លួនបាន 398 ប្រកួត

3. Gary Bailey បង្ហាញខ្លួនបាន 375 ប្រកួត

4. Alfred Steward បង្ហាញខ្លួនបាន 326 ប្រកួត

5. Harry Moger បង្ហាញខ្លួនបាន 266 ប្រកួត

6. Edwin Van Der Sar បង្ហាញខ្លួនបាន 266 ប្រកួត

7. De Gea បង្ហាញខ្លួនបាន 250 ប្រកួត