ខ្សែប្រយុទ្ធ Javier Hernandez របស់ក្រុម Bayer Leverkusen អាចនឹងចាក់ចេញពីក្រុមនេះ ដោយគ្មានតំលៃ ខ្លួន។ ដោយសារតែរូបគាត់មិនអាចជាប់ជាជំរើស 11នាក់របស់ក្លឹបនេះបានទេ។ Hernandez អាច​នឹងត្រូវលក់ ដោយក្លឹបក្នុងកំឡុងខែមករានេះ ឫក៏នៅក្នុងពេលដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅខាងមុខ។ ប៉ុន្តែ អ្វីនៅមិនទាន់ជាផ្លូវ ការនៅឡើយទេ ដោយសារមិនទាន់មានឯកសារជាក់លាក់ណាមួយទេ។