លំហាត់ ដូង+ប៉ោម+ចេក=?? ក្លាយជាមេរោគដោះមិនចេញលើ បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ដោយសារមានការ Comments ឆ្លើយនូវ ចម្លើយខុសៗគ្នា ដែលជាហេតុធ្វើអោយលំហាត់មួយនេះ មាន Share តៗគ្នា ដើម្បីរកចម្លើយ ។ បើអញ្ចឹង តោះ! សាកល្បងដោះស្រាយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាសាកមើល។ លំហាត់ដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ តើអ្នកអាចរកឃើញចម្លើយបានអត់ ?

Math

 

រកឃើញចម្លើយអត់? ចំណាយពេលប៉ុន្មាន? តែកុំទាន់មើលចម្លើយមុនណា!

ចម្លើយ

Math

សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយទាំងអស់គ្នា៖