បទចំរៀងដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ ពីរនាក់បានហើយ ពីតារាចំរៀង Adda feat Noly ។ ចាំកាល់ ស្តាប់កំសាន្តសំរាប់វេលាថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖​ YouTube Channel Adda Angel