បទចំរៀងដែលល្បី និង ពិរោះធ្វើអោយ អ្នកគាំទ្រ ចូលចិត្ត ស្រលាញ់ ហើយមិនត្រឹម តែពួកគេយកមក ស្តាប់កំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកដែលមានសមត្ថភាពមួយចំនួនបានយកទៅច្រៀងតាម បានយ៉ាងល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀត ផងនៅលើបណ្តាញ YouTube  តោះស្តាប់ទាំងអស់គ្នា ។

  1. 7 years -Lukas Graham

2. Fast Car – Tracy Chapman

3. Look at Me Now- Chris Brown

4. Dear No One – Tori Kelly

5. Hello – Adele