នៅចាំ Song Song ម្ចាស់បទ “ភ្លៀងហើយអូន” ឫទេ? ពេល Song Song បានចេញនៅ Audio បទថ្មីរបស់​ខ្លួនទៀតហើយ ដែលមានចំណងជើងថា “តើគេគឺជាអ្វី?” ។ បទថ្មីនេះទើបតែបង្ហោះនៅ លើ ហ្វេសប៊ុករបស់ Song Song មិនបានមួយថ្ងៃផង ក៏ទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យ ដោយសារតែបទថ្មីនេះ គឺពិរោះទាំងសាច់ភ្លេង និងមានបទចំរៀងមានអត្ថន័យផងដែរ។ បើចង់ដឹង អោយកាន់តែច្បាស់ថាបទនេះ​ពិរោះយ៉ាងណាអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖