កន្លែងឆ្ងាញ់ៗ ហើយល្បីឈ្មោះទោះកន្លែងលក់ ពិបាករកតែសំរាប់ភ្ញៀវដែលចូលចិត្ត គាំទ្រ ព្រោះតែមិនអាចបំភ្លេចនូវរសជាតិម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ៗ នៅទីនោះបាន។ ហើយតែងតែនឹកឃើញ ហើយនិយាយតៗគ្នាថា របស់ញ៉ាំនៅទីនោះឆ្ងាញ់ មិនដាច់ឡើយពេលនឹកឃើញចង់ញ៉ាំម្ហូបដែលក្នុងហាងនោះមានលក់។

ពោះគោទឹកប្រហុក
ពោះគោទឹកប្រហុក
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី

ជាក់ស្តែងហាងលក់ពោះគោទឹកប្រហុក និងគ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី មានលក់មុខម្ហូបគ្រឿងក្លែមជាច្រើនប្រភេទ ហើយសុទ្ធតែអ៊ែមៗ ធានាថាស្រក់ទឹកមាត់ មានដូចជា៖ ពោះគោទឹកប្រហុក សាច់គោទឹកប្រហុក សាច់គោងៀត ងៀតក្របី សាច់ក្រកគោ អូយ៎ច្រើនណាស់ មានច្រើនទៀត កុំភ្លេចណាល្ងាចនេះទៅសាក ជុំមិត្តភ័ក្ត្រ។

សាច់គោទឹកប្រហុក
សាច់គោទឹកប្រហុក
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ពោះគោទឹកប្រហុក
ពោះគោទឹកប្រហុក

ហាង គ្រឿងក្លែម ឧត្តមបូទី
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ ២៨៨, ផ្ទះលេខ ៤០c, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ផែនទី


វីដេអូ