កាលពីម្សិលមិញនេះ រឿងតុក្កតា LARVA បានចេញនៅវគ្គថ្មីមួយទៀតហើយ។ ដែលវគ្គនេះ គឺទាក់ទង ទៅជាមួយនឹងការរាំទាំងអស់ ។

Larva-dance
Larva-dance

លើសពីនេះទៅទៀត មិនដល់មួយថ្ងៃផងវគ្គថ្មីនេះ គឺមានអ្នកចូលទៅមើល រហូតដល់ ១០ម៉ឺននាក់។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ គឺមានក្បាច់រាំជាច្រើន។ បើចង់ដឹង ថាក្បាច់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ? អាចមើលវីដេអូខាងក្រោម៖