កាលពីម្សិលមិញនេះ MV Teaser ថ្មីរបស់ បាន មុន្នីល័ក្ខ ដែលមានចំណង់ជើងថា “នៅម្នាក់ឯងអត់សូវសប្បាយ​ទេ”។ បទចំរៀងនេះ បង្ហាញអំពីអារម្មណ៏របស់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅម្នាក់ឯង យូរមកហើយ។ ប៉ុន្តែពេលនេះនារី​ម្នាក់​នេះ លែងចង់នៅ ម្នាក់ឯងទៀតហើយ ពីព្រោះវាមានអារម្មណ៏ថាឯកាណាស់។ ហើយក៏ចង់បានមនុស្ស​ប្រុស​ម្នាក់មកនៅក្បែរ ដោយចាប់ផ្តើមពីការរាប់អានគ្នាជាមិត្តក៏បាន ប្រសិនបើនៅជាមួយគ្នាយល់ចិត្តទើបរាប់គ្នា​ជា​សង្សារក៏បាន។ បើចង់ដឹងថា MV Teaser បទនេះល្អមើល យ៉ាងណាអាចមើលនៅខាងក្រោមបាន៖