គ្រាន់តែលឺឈ្មោះ Bross La មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាល់ហើយថា​គាត់ជាម្ចាស់បទ “សក់ខ្លី” និង  “ស្រានឹងកញ្ញា” ដែលជាបទទទួលបានការគ្រាំទ្រពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យ។ ហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ នៅក្នុង Channel YouTube របស់ Bross La បាន Upload នៅ MV ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានចំណងជើងថា “ក្រហម”។ គ្រាន់តែលឺចំណងជើងបទចំរៀង គឺប្រាកដជាមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់បទនេះ គឺចង់និយាយអំពីនារី ដែលចូលចិត្តពណ៌ក្រហម ទាំងការស្លៀកពាក់ និងការតុបតែងខ្លួន។ បើចង់ដឹង ច្បាស់ពីអត្ថន័យរបស់បទ “ក្រហម” អាចមើល MV ខាងក្រោមបាន៖