យប់នេះ គឺជាការជួបគ្នារវាងក្រុម Liverpool បើកទ្វាផ្ទះទទួលក្រុម Tottenham។ ក្នុងការប្រកួតនេះ​ ក្រុម នីមួយៗ​ ទាមទាររក 3ពិន្ទុអោយបានដូចគ្នា។ បើយើងនិយាយអំពីក្រុម Liverpool វិញ​ ចាប់តាំងពី ដើមខែ មករាមក គឺក្រុមនេះទើបទទួលបានជ័យជំនះម្តងគត់ ខណៈពេលប្រកួតជាមួយក្រុម Plymouth ក្នុងពាន់រង្វាន់ FA Cup។ ហើយសម្រាប់ការជួបគ្នា 8ដង ចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំង 2 គឺក្រុម Liverpool មិនដែល ធ្លាប់ចាញ់ ម្តងសោះ។

ការជួបគ្នារវាង Liverpool នឹង Tottenham កាលពីឆ្នាំទៅ

https://www.youtube.com/watch?v=-SF6_nAV_BU