សម្រាប់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ប៉ះជាមួយក្រុម Watford គឺបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុង លទ្ធផល 2-0។ 2 គ្រាប់របស់ Manchester United គឺរកបានមួយគ្រាប់ដោយកីឡាករ Mata នៅនាទី 32។ ចំណែក​គ្រាប់ទី 2 រកបាននៅតង់ទី2 ដោយកីឡាករ Martial នៅនាទី 60។ ជ័យជំនះលើកនេះ បានធ្វើ ពិន្ទុរបស់​ក្រុមបិសាចក្រហម កាន់តែប្រកៀកប្រកិតទៅនឹងក្រុមទាំង 5ផ្សេងទៀត។

https://www.youtube.com/watch?v=Q5MxKbGK8ME