ផ្សារតាប៉ាង ជាតំបន់មួយដែលប្រផ្តុំដោយហាងអាហារ ហាងលក់ដូរល្បីៗ ហើយសុទ្ធតែបើកលក់ចូលសតវត្ស និយាយរួមលក់យូរៗឆ្នាំមកហើយ។ ហើយបើនិយាយពីកន្លែងលក់បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេវិញ គ្រាន់តែលឺអ្នកណាៗ ក៏និយាយថានៅផ្សារតាប៉ាងឆ្ងាញ់ដែរ។

បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី

ហើយនេះជាហាងលក់ បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី ដែលជាហាងមួយដែលគាត់តែជិះកាត់ភ្លាមទាក់ភ្នែកតែម្តង គឺថាហាងមានពណ៌ស្រស់ ខៀវខ្ចីតែហ្មង អមដោយរូបភាព ឡូហ្គូ Teapot នៅជាមួយស្លាកឈ្មោះតែម្តង។ ចឹងបើបានជិះកាត់ទីនោះកុំភ្លេចណាឈប់យាន្តជំនិះហើយ សាកភ្លក្សរសជាតិលមើល៍ណា…

ហាង បង្អែម និងនំបុ័ងប៉ាតេសុវណ្ណមុន្នី
ទូរស័ព្ទ៖ 0111 957 899 / 088 559 3333 / 011 698 372
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 22Eo ផ្លូវ 136 សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3 ខណ្ឌដូនពេញ (ផ្សារតាប៉ាង)

វីដេអូ