សម្រាប់មិត្តយុវវ័យ ដែលចូលចិត្តមើលបាត់ទាត់ប្រាកដជាស្គាល់កីឡាករ អ្នកចាំទី អ៊ុំ សេរីរត្ន័, កីឡាករ ឈិន ឈឿន, កីឡាករ ច្រឹង ពលរដ្ឋ និងកីឡាករ កែវ វណ្ណៈ។ យើងទាំងអស់គ្នាពិតជាទទួលស្គាល់នៅការ លេងបាល់ របស់ពួកគាត់ហើយ។ ប៉ុន្តែបើពួកគាត់ទាំង 4នាក់មកច្រៀងវិញ តែយ៉ាងម៉េចដែរ? សម្រាប់ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាង មុខនេះ ពួកគាត់ទាំង 4នាក់ បានរួមគ្នាបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយ បទ ដែលមានចំណង់ជើងថា “បងអ្នកទាត់បាល់” ជាចង្វាក់កន្ត្រឹម។ បើចង់ដឹងថាពួកគាត់ទាំង 4 ច្រៀងពិរោះយ៉ាងណា? អាចស្តាប់ខាងក្រោមបាន៖

https://www.youtube.com/watch?v=jt9c3Ir8DfQ