នៅសុខៗ បើលោកអ្នកឃ្លាន គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ ថាមិនត្រូវដល់ថ្នាក់ធ្វើដំណើរ ទៅកំពង់សោម ឬកំពត ផង មែនអត់? ប៉ុន្តែឥលូវនេះ KSPG.TV​ បានដឹងថា ហាង Fast Food បើក​ដំណើរ​ការ​ដែលតែង​តែ​មាន​សភាពមមាញឹក​ជាមួយ​វត្តមាន​ភ្ញៀវ​កន្លងមកនោះ លើកនេះរឹតតែប្លែក ឆ្ងាញ់ទៀតហើយ គាត់បានដាក់លក់ គ្រឿងសមុទ្រ ស្រស់ៗតែម្តង មានទាំងក្តាមបង្គា បង្កង និង គ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនមុខទៀត។

គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក

អ្វិដែលពិសេសនោះ គឺ ម្ចាស់ហាងបាន យកគ្រឿងសមុទ្រយកទៅអាំងភ្លាមៗ ដោយ​ប្រើ​ភ្លើង​ក្ដៅ​តិចៗ​ ភាយក្លិនមកបង្ហើរសឹងតែ ទប់ទឹកមាត់មិនបាន។

គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក

បន្ថែមកាន់តែជក់ចិត្តនោះមិនត្រឹមតែ មានគ្រឿងសមុទ្រអាំងស្រស់ៗប៉ុណ្ណឹងទេ មានបន្ថែមកាន់តែពិសេសជាមួយ និង នំបញ្ចុក បង្កប់ស្លឹកឈូក ផ្សំជាមួយទឹកជ្រលក់ ដ៏ហឹរ អូហូ នៅមិនឃ្លានទៀតអី ។

គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក
គ្រឿងសមុទ្រអាំងស្លឹកឈូក

ហាង Fast Food
Tel: 093 21 09 90 / 012 91 89 66
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិ លើផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ១៧៤

វីដេអូ