ល្ងាចៗ​ ឡើង​បើ​មិន​ដឹង​ថា​ញ៉ាំ​អី​ អោយប្លែកមាត់ទេ ម៉ោះទុកអោយកោះសន្តិភាព ​ណែនាំ​កន្លែងលក់ម្ហូបមួយកន្លែង ស្ថិតនៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិ លើផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ១៧៤ មួយ​ដែល​ល្បី​ឈ្មោះ​ជាង​គេ​ ខាង​ច្នៃមុខម្ហូបប្លែក ​មិន​តែ​ប៉ុណោ្ណះ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ហើយ​រសជាតិ​ជា​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​ថែមទៀតផង។

បង្កងអាំង
បង្កងអាំង
ញ៉ាំស្វាយពងប្រឡាំងកាស
ញ៉ាំស្វាយពងប្រឡាំងកាស
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង

ហើយលើកនឹងដឹងតែ ចង់ញ៉ាំចង់សាកចង់ភ្លក្សមិនខានព្រោះមុខម្ហូបប្លែកៗ ច្រើនមុខហើយសុទ្ធតែទំនងចឹងហ្មង។ មិនប្លែកទៀតអី ជាមួយ ញាំស្វាយពងប្រឡាំងកាស និង ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង។ មិនទៅ​ងាយរក​ណា​បាន ​អស់​លុយ​តិចហើយ ​ញ៉ាំ​ឆ្ងាញ់​ហើយប្លែកទៀតនោះ ស៊ុប១ចានត្រឹម ១០០០០៛ កុំ​ភ្លេច​ជួប​ជុំ​មិត្ត​ភ័ក្ត​ល្ងាចនេះជាមួយ ហាង Fast Food នៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិណា…

ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង
ស៊ុបសាច់ខ្វៃក្នុងពាង

ហាង Fast Food
ទូរស័ព្ទ៖ 098 80 97 89 / 099 80 97 89
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិ លើផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ១៧៤

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ទូរស័ព្ទ៖ 098 80 97 89 / 099 80 97 89
ទីតាំង៖ ផ្លូវក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា

វីដេអូ