វីដេអូនៃការអាងហែលទឹកកញ្ចក់អាងបាតដែលកំពស់ដល់ទៅ៤២ ជាន់ត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

អាងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅលំដាប់កំពូល Market Square Tower នៅទីក្រុង ហ៊ូស្តុន រដ្ឋតិចសាស់ ហើយបានបើកដំណើរកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ។

Market Square Tower Market Square Tower Market Square Tower

ប្រភព៖​ YouTube Channel Business Insider UK