កាលពិប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក គឺក្រុមការងារ KSPG.TV បានឃើញនៅវីដេអូមួយ។ នៅ​ក្នុង​វីដេអូនោះ គឺបានបង្ហាញពីក្មេងស្រីម្នាក់ មានអាយុ 7ឆ្នាំ កំពុងទទួលការបង្រៀនបើកយន្តហោះ។ ដែលនៅ ខាងស្តាំដៃរបស់ក្មេងស្រីនោះ មានគ្រូបង្រៀនបើកយន្តហោះ កំពុងបង្រៀន។ បើចង់ដឹងថាក្មេងម្នាក់​នោះ​រៀន បើកយន្តហោះយ៉ាងណាអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖