កាលពីថ្មីៗនេះ កម្មវិធី ប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏ធំ ដែលមានឈ្មោះ​ថា Star Awards 2017 បានប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងរលូន និងមានភាពរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រជុំទៅដោយ តារាសឹង្ហបុរី នៅក្នុងដួងចិត្ត របស់លោកអ្នកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្តដ៏ធំនោះផ្ទាល់តែម្តង​។ យ៉ាងណាក្តី យើងប្រហែលបានដឹងជាក់ច្បាស់ហើយថា តារាស្រី ប្រុស សិង្ហបុរី មានរូបសម្ភស្ស និងការតុបតែង ខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត ថ្លៃថ្នូរ ជាដើម ដូច្នេះ ចាំកាល់ ​ទស្សនាថាតារា ទាំងអស់មានភាពទាក់ទាញ កំរិតណានោះ ។

1. Singapore Stars

Singapore Stars
Singapore Stars

2. Singapore Stars

Singapore Stars
Singapore Stars

3. Singapore Stars

Singapore Stars
Singapore Stars

4. Singapore Stars

Singapore Stars
Singapore Stars

5. Singapore Stars

Singapore Stars

6. Singapore Stars

Singapore Stars

7. Singapore Stars

Singapore Stars

8. Singapore Stars

Singapore Stars

9. Singapore Stars

Singapore Stars

10. Singapore Stars

Singapore Stars

11. Singapore Stars

Singapore Stars

12. Singapore Stars

Singapore Stars

13. Singapore Stars

Singapore Stars

14. Singapore Stars

Singapore Stars

15. Singapore Stars

Singapore Stars

16. Singapore Stars

Singapore Stars

17. Singapore Stars

Singapore Stars

18. Singapore Stars

Singapore Stars

19. Singapore Stars

Singapore Stars

20. Singapore Stars

Singapore Stars

21. Singapore Stars

Singapore Stars

22. Singapore Stars

Singapore Stars

23. Singapore Stars

Singapore Stars

24. Singapore Stars

ប្រភព៖​ YouTube Channel  XUAN

25. Singapore Stars

ប្រភព៖​ YouTube Channel  XUAN