ក្រុម Real Madrid នៅតែចង់បានអ្នកចាំទិដៃទី 1 របស់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United។ ដោយ លើកនេះ ក្រុម Real Madrid ហ៊ានចំណាយរហូតដល់ទៅ 60 លានផោន សម្រាប់ការផ្ទេរយក De Gea។ តំលៃនេះ គឺនឹងជាប់កំណត់ត្រាសម្រាប់តំលៃអ្នកចាំទីថ្លៃជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ដោយពីមុនតំលៃ ដែលថ្លៃ ជាងគេ គឺ 32.7 លានផោន ដែលជាការដោះដូរកីឡាករ Buffon ពី Parma ទៅកាន់ Juventus កាលពីឆ្នាំ 2001។

https://www.youtube.com/watch?v=_QvFRlauF6I