បន្ទាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះ Russia ដែលមានកៅអីទៅលេងវគ្គ 32ក្រុម ចុងក្រោយក្នុងពានរង្វាន់ World Cup 2018។ ពេលនេះ ប្រទេស Brazil ជាប្រទេសបន្ទាប់ដែលមានកៅអីទៅលេង World Cup 2018។ សម្រាប់​ការប្រកួតជំរុះ ក្នុងទ្វីប អាមេរិចខាងត្បូង ដែលមាន 10ប្រទេស នឹងទទួលបានកៅអីចំនួន 4 កន្លះ គឺមានប្រទេស Brazil មួយ ដែលទទួលបានកៅអីមុនគេ។ ដោយការប្រកួតចំនួន 14 របស់ខ្លួន ទទួលបាន 33ពិន្ទុ គឺឈ្នះ 10 ស្មើ 3 នឹងចាញ់1។ ដូច្នេះសម្រាប់ World Cup 2018 គឺមានប្រទេសចំនួន 2 ហើយដែលមានសំបុត្រយន្តហោះទៅ ប្រកួត នៅរង់ចាំតែ 30ក្រុមទៀតប៉ុណ្ណោះ។

https://www.youtube.com/watch?v=fUKI4nnmEP8