អាហារសម្រន់សព្វថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាន់តែមានច្រើនឡើងៗជាបន្តបន្ទាប់​ ប៉ុន្តែពេលខ្លះឃ្លានក៏មិនដឹងថាទៅញាុំ​អី នៅកន្លែងណាដែរ?ទំាងនេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមការងារ KPSG.TV តែងតែព្យាយាម​ ស្វែងរកកន្លែងញាុំអីប្លែកៗ ហើយក៏ធូរថ្លៃ ជាពិសេសមានរសជាតិឆ្ងាញ់។

៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ

ថ្ងៃនេះ​សូមណែនាំទីតាំងមួយដែលមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្គាល់រួចមកហើយដែលស្ថិតនៅក្រោយសាលា​​ វ៉ាន់ដា ដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថា នៅទីនោះគឺពោរពេញទៅអាហារជាច្រើនមុខ ។

៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ

ហាងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺសុទ្ធសឹងជាម្ហូបអាហារអាំង មានច្រើនណាស់ ទាំងប្រហិត មាន់អាំង ជើងមាន់អាំង​ ស្លាបមាន់អាំង និងមានច្រើនទៀត ហើយអ្នកអាចរើសបានតាមចិត្ត មានអី! ល្ងាចនេះសាកប្តូរអារម្មណ៍ម្តងមើល៍ ជុំពួកម៉ាកនៅក្រោយវ៉ាន់ដាម្តងមើល៎

៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ
៣ជំនាញ

ហាង ៣ជំនាញ
ទូរស័ព្ទ៖ 081 777 868
ទីតាំង៖ ផ្លូវក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ៤០២ ឆ្ពោះទៅរកស្ថានទូតចិន ទល់មុខហាង Beer Connection

វីដេអូ