ក្រេមលាបបបូរមាត់ គឺជាតម្រូវការរបស់នារីភាគច្រើន ទូទាំងសាកលលោក ដូច្នេះនេះ គឺជាវិធីសាមញ្ញ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយមិននឹកស្មានដល់។

DiY Lip Balm
DiY Lip Balm

វីដេអូនេះនឹងបង្រៀន អ្នកពីរបៀបធ្វើក្រេមលាបបបូរមាត់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែល ផ្តល់ឱ្យបបូរមាត់របស់អ្នកមានសំណើមថែមទៀតផង ។

DiY Lip Balm
DiY Lip Balm

ទស្សនា ទាំងអស់គ្នា ដូចជាងាយពេកទេដឹង ??

ប្រភពពី YouTube Channel himepcy 하이맵시