ដោយការនិយមចូលចិត្តប្រើផលិតផលម៉ាក ធ្វើអោយមានម៉ាកវ៉ាលីសជាច្រើនធ្វើចរាចរ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកជ្រើសរើសម៉ាកផលិតផល តើមួយណាមានតម្លៃសមរម្យ និងគុណភាពល្អប្រើបានយូរ។

ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជូនលោកអ្នកនូវម៉ាកវ៉ាលីសទំនើបៗម៉ូតថ្មីៗដែល
ជាម៉ាកសុទ្ធមកពីប្រទេស អាមេរិក ស្វីស និងបារាំង ដែលជាជំនួយការពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ការធ្វើតំណើរទូទៅ។ ដែលម៉ាកវ៉ាលីសទាំងនេះមានដូចជា​ Victorinox, Samsonite, American, New Yorker ។
ម៉ាកទាំងអស់សុទ្ធសឹងជាម៉ាកល្បីៗ និងមានការគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ម៉ាកនិមួយៗមានគុណភាពល្អ និងមានការផ្តល់ជូននូវការធានាទៀតផង ហើយជាពិសេសមានម៉ូដស្អាតៗតម្រូវតាមចំណូលចិត្តនិងស្ទាយរបស់លោកអ្នក។
គ្រប់ម៉ាកនៃវ៉ាលីសទាំងនេះ ផ្តល់ជូនកាបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសបំផុតរហូតដល់ទៅ៥០% និងធានារហូតដល់១០ឆ្នាំទៅលើការកំណត់នៃម៉ាកនិងផលិតផលនិមួយៗ។

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះដែរកំពុងធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនជាន់ផ្ទាល់ដី នៅច្រកចូលតាមបណ្តោយផ្លូវព្រះសុធារស។

កុំអោយរំលងឱកាសដ៏ល្អនេះអោយសោះព្រោះថាកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះមានត្រឹមតែពីរសប្តាហ៍ប៉ុនណោះ ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ។