ធ្វើម៉េចថតរូប ទាក់ទាញសំរាប់បណ្តាញ Instagram

Instagram Photo Shoot

0
2091
Instagram Photo
Instagram Photo

សព្វថ្ងៃ បណ្តាញ Instagram ក៏មានអ្នកគាំទ្រ និងមានភាពចាប់អារម្មណ៍មិនចាញ់បណ្តាញ Facebook ប៉ុន្មាន ទេហើយវាក៏ជាបណ្តាញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ ចែករំលែករូបថត វីដេអូ ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ អោយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជា សាធារណៈឬជា លក្ខណះឯកជនបានផងដែរ ។

Instagram photo
Instagram photo

ប៉ុន្តែតាមការកត់សំគាល់អ្នកដែលលេង បណ្តាញនេះ ភាគច្រើនការថតរូបរបស់ពួកគាត់ហាក់បីដូចជាប្លែក និងទាក់ទាញមែនទែន។

instagram photo
instagram photo
Instagram photo
Instagram photo

ចង់ដឹងថាត្រូវថតម៉េចអត់ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា

ប្រភពពី YouTube Channel

ប្រភពពី YouTube Channel Aimee Song