ហាងនំប័ុងបាយ័ន ជាយីហ៊ោក្នុងស្រុក ហើយក៏ជាស្នាដៃចេញពីកូនខ្មែរ ហើយយើងគ្រប់គ្នាពិតណាស់ ធ្លាប់បានស្គាល់ បានភ្លក្សរសជាតិនំប័ុងនេះជាក់ជាមិនខាន។ តែអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នា មិនបានដឹងទេថាហាងមួយនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអ្វីនោះ?

នំប័ុងបាយ័ន
នំប័ុងបាយ័ន
នំប័ុងបាយ័ន
នំប័ុងបាយ័ន

អ្វីដែលនំប័ុងបាយ័ន យកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះគឺ អតិថិជន ហើយទៅលើ៤ចំនុច រួមមាន៖ គុណភាព របស់នំ, តម្លៃ សមរម្យមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទទួលយកបាន, អនាម័យ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ លក្ខណៈស្តង់ដា និងចំនុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺ សេវាកម្មតែម្តង ទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានពីយីហ៊ោមួយនេះ។

នំប័ុងបាយ័ន
នំប័ុងបាយ័ន

ដើម្បីបញ្ជាក់ ក្រុមការងារយើងបានចុះទៅមើលផ្ទាល់ ៤ចំនុចខាងលើនេះពិតជាមានមែន ហើយយើងក៏បានផលិតជាវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើនំ ដែលចេញពីស្នាដៃខ្មែរយើងផ្ទាល់ប្រចាំនៅហាងនំប័ុងបាយ័ន ផងដែរ ចឹងម៉ោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា…

ហាង នំប័ុងបាយ័ន
Call: 023 99 63 85 | 010 555 323
អ្នកអាចរកជាវបាននៅសាខាទាំង១២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

វីដេអូ