ជាការពិតណាស់សម្រាប់បុរសយើងរួមទាំងមិត្តនារីៗខ្លះផងដែរ ជានិច្ចជាកាលតែងតែមានកម្មវិធីផ្សេងៗជួបជុំមិត្តភ័ក្របងប្អូនម្តងម្កាលហើយ និងពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនដាក់ជ្រុលបន្តិចក៏មាន ជាក់ស្តែងពេលស្រវឹងស្រឿងៗ វិញអ្នកប្រាកជាគិតថានិងរកអាហារញាុាំដើម្បីបន្សាបការស្រវឹងហើយ បញ្ជាក់ពេលស្រវឹងសូមមេត្តាកុំបើកបរអី អាចរកមិត្តភ័ក្រដែលមិនស្រវឹង ឬអ្នកជិតស្និទ្ធនិងខ្លួន បើកបរជំនួសវិញ ។

ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី

បើយើងនិយាយអំពីហាងដែលបើកនៅពេលយប់អាចថាមានច្រើនគួរសម តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរ kspg.tv សូមណែនាំលោកអ្នក នៅហាងមួយកន្លែងដែលលក់អាហារនៅពេលយប់ នោះគឺ ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្លះរួចមកហើយ ហាងនេះដែរ មានលក់់នៅម្ហូបជាច្រើនមុខសុទ្ធស៊ឹងតែជាអាហារដែលក្តៅៗ ដូចជា: សៀវម៉ៃ, គាវ , ហាកាវ , បាយផាក់ឡូវ , បាយសាច់ទា, បាយសាច់ជ្រូកចៀនពងទា, បាយមាន់ស្ងោរ ដែលតំលៃត្រឹម ១មឺុនប៉ុណ្ណោះ!

ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី

ក្នុងនោះដែរ ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី ក៏មានលក់នៅ ស៊ុបខួរជ្រូកចាខ្វាយ, ស៊ុបប្រហិតត្រី អាចនិយាយបានថាស្របពេលមេឃត្រជាក់ផងមានទាំងស៊ុបក្តៅៗចឹងទៀតនោះ ជឿជាក់ថានិងឆ្ងាញ់មាត់តែម្តង! ។ ហាងចាប់បើកលក់់ពីម៉ោង ៦ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៥ភ្លឺ ។

ហាង សៀវម៉ៃរាត្រី
Tel៖  098 434 444
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 310 ផ្លូវលេខ 240 សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូចពេញ

វីដេអូ

បើដាច់យប់ អស់តែ១មឺុនស្វាងចែស!

បើដាច់យប់ អស់តែ១មឺុនស្វាងចែស!ជាការពិតណាស់សម្រាប់បុរសយើងរួមទាំងមិត្តនារីៗខ្លះផងដែរ ជានិច្ចជាកាលតែងតែមានកម្មវិធីផ្សេងៗជួបជុំមិត្តភ័ក្របងប្អូនម្តងម្កាលហើយ និងពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនដាក់ជ្រុលបន្តិចក៏មាន ជាក់ស្តែងពេលស្រវឹងស្រឿងៗ វិញអ្នកប្រាកជាគិតថានិងរកអាហារញាុាំដើម្បីបន្សាបការស្រវឹងហើយ អានបន្ដ: https://kspg.tv/article/20117#ហាងសៀវម៉ៃរាត្រី#Tel៖ 098 434 444#ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 310 ផ្លូវលេខ 240 សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូចពេញ

Posted by Facetaste on 4 តុលា 2017