ឡូយពេកទេដឹង ការធ្វើខ្សែដៃ ដោយខ្លួនឯងនេះ

DIY Mini Soda Cans Beads

0
1059
Bracelet
Bracelet

ត្រឹមតែខ្មៅដៃឈើ មួយដើមសោះ ក៏អាចយក មកច្នៃជាខ្សែដៃមួយ ដ៏គួរ អោយ ស្រលាញ់បាន ហើយ រឹតតែពិសេស បើសិន ជាអ្នកអាចចំណាយ ពេល ធ្វើវាដោយខ្លួនឯង ដើម្បី ជូនមនុស្សជាទីស្រលាញ់ អ្នកក៏បានដែរណា ។

Bracelet
Bracelet

ចាំកាលទៀត សាកល្បង រៀនធ្វើទាំងអស់គ្នា…

Bracelet
Bracelet
Bracelet
Bracelet