កង្វល់របស់យុវវ័យ​មួយចំនួនមិនថា ស្រី​ ប្រុស តែងតែកើតមាន គឺការឡើងមុន និងស្នាមមុនហ្នឹងហើយ គ្រាន់តែ​តិច​ឬច្រើន តែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះវាពិតជាមិនអាច ជៀសវាងបានទេ បើមិនអាចជៀសបានចឹងយើងត្រូវតែ រកវិធីសាស្រ្ត សំរាប់ព្យាបាលវាអោយកុំអោយមានស្លាក​ស្នាមនៅយួរលើផ្ទៃមុខយើងបន្តទៀត ។​

Remover ance 1
Remover ance
Remover ance
Remover ance
Remover ance
Remover ance

​​​តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ងាយៗតាស ??

ប្រពភពី Youtube Channel GDiipa Makeup & SkinCare