រាល់ពេលល្ងាចឡើង គឺពេលវេលាមួយដែលលោកអ្នកសម្រាកពីការងារ ឬការសិក្សារ ហើយក៏ជាពេលមួយដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងញាុំអី អោយប្លែកមាត់ហើយមានតម្លៃធូថ្លៃហើយមែនទេ? នេះនែ៎ ១ចង្កាក់ត្រឹមតែ១៥០០៛ ហើយស្រួលរកទៀតនៅម្តុំសាលាវ៉ាន់ដានេះឯង។

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ

លោកអ្នកប្រាដកជាធ្លាប់ដឹងហើយថានៅម្តុំសាលាវ៉ាន់ដា សំបូរទៅដោយហាងអាហារជាច្រើន ថ្ងៃនេះដែរយើងសូមបង្ហាញហាងមួយ​ដែល​ល្បី​ឈ្មោះ​ជាង​គេ​ ខាង​ច្នៃមុខម្ហូបប្លែក ​មិន​តែ​ប៉ុណោ្ណះ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ហើយ​រសជាតិ​ជា​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​ថែមទៀតផងគឺ ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំុ។

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ

កន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់បង្ហាញលោកអ្នកម្តងមកហើយដែរ អំពីហាងមួយកន្លែងនេះ ហើយថ្មីៗនេះកាន់តែប្លែកជាងមុនទៅទៀត​នោះដោយម្ចាស់ហាងរូបនេះបន្ថែមដាក់លក់សុទ្ធតែ គ្រឿងសមុទ្រអាំង សាច់អាំង  ប្រហិតអាំង តម្លៃត្រឹម១ចង្កាក់១៥០០៛ អាំងឈ្ងុយពេញហាងតែម្តង បូករួមទាំងទឹកដៃនិងរូបមន្តធ្វើទឹកជ្រលក់យ៉ាងឆ្ងាញ់ប្រចាំហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំុ នេះគឺជឿជាក់ណាស់ថាមិនធ្វើអោយលោកអ្នកខកចិត្តនោះឡើយ។

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ទូរស័ព្ទ៖ 010 ​​44 ​62 ​47 / 092​​​​​​​​​ 61 61 66
ទីតាំង៖ ផ្លូវក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា

វីដេអូ