អ្នក​ប្រើប្រាស់ iPhone, iPad, iPod តែងតែ​ជួប​បញ្ហា ខ្សែ​USB ឆាប់​ដាច់ ខូច ពិបាក​បញ្ចូល​ថ្ម រឺ​មួយ​ដោត​ចូល​កុំព្យូទ័រ​មិន​ស្គាល់​ជាដើម កុំ​ព្រួយ​ឥឡូវ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ច្រើន​បាន​រិះរក​វិធី​ផលិត ខ្សែ​USB ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​អស់នោះ​។ ជា​ស្តែង​ក្រុមហ៊ុន Fuse Chicken​ បាន​ផលិត​ខ្សែ USB ឈ្មោះ Titan ដែល​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ស្រោប​សារធាតុ​អាលុយមីញ៉ូម រឹង​មាំ ស្វិត មិន​ងាយ​ដាច់ ហើយ​វា​មានស​មត្ថ​ភាព​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​បាន​រហ័ស​។

Titan Cable
Titan Cable
Titan Cable
Titan Cable

ចំណែក​ខ្សែ USB មួយទៀត​គឺ​ឈ្មោះ Kwik Magnus Cable 2.0 វាមានសត្ថភាពមិនចាញ់ Titan Cable ឡើយ ចំណុច​ពិសេស​របស់​វា អាច​ដោះ​ក្បាល​វា​ចេញ​បាន និង​មាន​ដែក​ឆក់ មិន​ងាយ​ដាច់ សំរាប់​ត​ភ្ជាប់​និង​ខ្សែ​វិញ​បាន​យ៉ាង​ស្រួល និង​អាច​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​បាន​រហ័ស​ទៀត​ផង ។

magnus-cable magnus-cable magnus-cable

magnus-cable magnus-cable

ខ្សែសាកប្រភេទ Titan

https://www.youtube.com/watch?v=soS5XKGMfCg

ខ្សែសាកប្រភេទ Kwik Magnus