ចង់ញាំស៊ុបច្រើនរសជាតិ ច្រើនមុខឆ្ងាញ់ៗដែរអត់? មួយកំប្លេតែម្តងហើយ ពីហាងស៊ុបហុយហុយឥឡូវនេះ មានឈុតប្រូម៉ូសិនថ្មី ផ្តល់ជូនដល់លោកអ្នកសម្រាប់ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ ចេញលក់ថ្ងៃទី១មករា ស្អែកនេះហើយ គ្រប់សាខាទំាងអស់របស់ស៊ុបហុយហុយ បញ្ចុះតម្លៃ៣ថ្ងៃ សម្រាប់ឈុតថ្មី៣ថ្នាក់។

ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ

ហាង ស៊ុបហុយហុយ បាននាំមកនូវឈុតឆ្នាំងថ្មីសម្រាប់លោកអ្នក ឈ្មោះថាឈុតស៊ុប៣ថ្មាក់ ដែលអ្វីពិសេស សម្រាប់ឈុតនេះ គឺមានទាំងថ្នាក់អាំងសាច់ ថ្នាក់ចំហុយសាច់ ហើយមានទឹកស៊ុបដល់តែ ២រសជាតិ គឺនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយញាុំមួយណាក៏បានតាមការចូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះ សម្រាប់ឈុតថ្មីនេះ គឺបញ្ចុះតម្លៃសល់ត្រឹម៣មឺុនរៀល រយៈពេល៣ថ្ងៃតែម្តង បើកលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១មករា ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះហើយ!​

ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ហាង ស៊ុបហុយហុយ និយាយពីអនាម័យ សាច់​ បន្លែស្រស់ៗ ថ្មីៗ មានការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ​ តម្លៃក៏សមរម្យ​ អាចរើសបានតាមចិត្ត សាច់១ចង្កាក់១៥០០៛ បន្លែ១ចាន១៥០០៛ តែទឹកស៊ុបឥតគិតថ្លៃទេ ចាប់បើកបំរើសេវាកម្ម ពីម៉ោង៤ រសៀលដល់ម៉ោង ១០ យប់​។ ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មី ហុតហុយហុយក្តៅក្តៅ ឈុត៣ថ្នាក់ឆ្នាំងថ្មី  ត្រឹម៣មឺុនរៀល ចំនួន៣ថ្ងៃចាំកាលទៀត អូ!ភ្លេចប្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺគ្រប់សាខាស៊ុបហុយហុយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១មករា ដល់ថ្ងៃទី៣មករា ឆ្នាំ២០១៨!​ សម្រាប់តែឈុត៣ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ!​

ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ
ស៊ុបហុយហុយ

ហាង ស៊ុប ហុយ ហុយ 
ទូរស័ព្ទ៖ 081 355 555 / 086 646 666
ទីតាំង៖ ផ្លុវ 310 ជិត Urban Beer House 310

វីដេអូ