តារាង​ឈ្មោះ​កីឡាករ​របស់ Iceland សំរាប់​ការ​ប្រកួត Euro 2016

តាម​រយៈ​ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ​របស់ Euro 2016 បាន​បង្ហោះ​នៅ​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ទាំង ២៣ រូប សំរាប់ យុទ្ធ​ធានា​ការ​ប្រកួត​ពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ​។

Iceland Player

ads_728_90

ក្នុង​នោះ​ដែរ ក្រុម​ជំរើសជាតិ​Iceland គឺ​ស្ថិត​ក្នុង Group F​។ ហើយ​ត្រូវ​ប្រកួត​ជាមួយ​៖

  • Portugal VsIceland(​ថ្ងៃ​អង្គា​រ៍ ទី​១៤ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ២០:០០)
  • Iceland VsHungary (​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៨ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ១៧:០០)
  • Iceland VsAustria(​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២២ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ១៧:០០)

វី​ដេ​អូ Trailer ការ​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​របស់ Iceland:

https://www.youtube.com/watch?v=DEnbiNwIyTA