ពិតជា​មិន​សរសើរ​មិន​បាន​មែន នូវ​ស្នាដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ របស់ Dheny Patungka ក្នុង​ការ​រចនា​រូបភាព ដោយ​ប្រើប្រាស់ Software Photoshop មក​ធ្វើ តែ​រូប​លោក​ក៏​ជា Photography មួយ​រូប​ដ៏ ល្បីល្បាញ ផង​ដែរ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ។ ដូច្នេះ​ហើយ​រាល់​រូបភាព ដែល​លោក​បាន​រចនា​ចេញ​មក​លទ្ធផល គឺ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​អ៊ែ​ម តែ​ម្តង ដោយសារ​តែ​ការ យល់​ពី​បច្ចេកទេស​ថត ប្លង់ ពណ៌ គំនិត​ច្នៃប្រឌិត និង​តិច​និក​ជួយ​ពី កម្មវិធី Photoshop បន្ថែម​របស់​គាត់ ។ មោះ​! រូប​មុន​កាត់ត និង លទ្ធផល កាត់ត​រួច ជា​ពិសេស​វី​ដេ​អូ Speed Photoshop របស់​គាត់​ថា​តើ​គាត់ ធ្វើ​បាន​ល្អ​ប៉ុណ្ណា​…


Dheny Patungka Designer Dheny Patungka Designer Dheny Patungka Designer Dheny Patungka Designer

Dheny Patungka Designer Dheny Patungka Designer

Dheny Patungka Designer Dheny Patungka Designer

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/patungka.dheny/videos/1002346129818781/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/patungka.dheny/videos/1002843849769009/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/patungka.dheny/videos/1003359083050819/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]