សម្រាប់ស៊ុបពពែវិញអាចនិយាយបានថារសជាតិគឺមិនដូចទៅនឹងស៊ុបផ្សេងៗនោះទេ ហើយក៏មិនសូវសម្បូរហាងលក់ប៉ុន្មានដែរ ដូចនេះក្រុមការងារឃើញហាងមួយកន្លែងនៅម្តុំក្បែរសាលាស៊ីសុវត្ថិ មានលក់ស៊ុបពពែក្តៅៗចឹងល្ងាចនេះហុតអោយហូរញើសម្តង។

ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ

ហាងស៊ុបពពែម្លប់ដើមអំពិលស្ថិតនៅម្តុំសាលាស៊ីសុវត្ថិ មានលក់ស៊ុបពពែក្តៅៗ ស៊ុបពពែពិសេស សាច់ពពែក្រឡុក ក្បាលអប់គ្រឿង រួមទាំងសាច់ពពែអាំងជាច្រើនថែមទៀតផង ចឹងថ្ងៃនេះផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ប្តូររសជាតិសាកស៊ុបពពែក្តៅៗហុតហូរញើស។ក្រៅពីនោះហាង ក៏មានមុខម្ហូបផ្សេងទៀតដូចជា៖ បាយសាច់ជ្រូក គុយទាវ ខគោនំប័ុង មីខគោ មីខពពែ តោះចាំកាលថ្ងៃនេះ បើមិនមានគម្រោងទៅណាទេ សាករសជាតិប្លែក ញុាំជជែកគ្នាលេងក្រោមដើមម្លប់ដើមអំពិលម្យ៉ាងដែរតាស៎។

ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ
ស៊ុបពពែ

ហាងស៊ុបពពែម្លប់ដើមអំពិល
ទូរស័ព្ទ៖ 016534293
ទីតាំង៖ ផ្លូវ172 ខណ្ឌដូនពេញ

វីដេអូ